Toegepaste Gerontologie

De Toegepast Gerontoloog is een professional met brede kennis en multidisciplinaire vaardigheden omtrent het verouderen. Wij zijn opgeleid om vraagstukken vanuit diverse perspectieven te kunnen bekijken (mantelzorgers, professionals, cliënt en zorgorganisatie). Als ouderenspecialist zijn wij in staat om verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod van de dienstverlening. Inzicht in het perspectief van ouderen draagt bij aan een beter afgestemde dienstverlening op de diversiteit aan vragen, behoeften en mogelijkheden van ouderen. Wij hebben geleerd om een gezonde en participerende leefstijl te bevorderen, bij de oudere bevolking in het algemeen, waarmee empowerment van deze doelgroep in de maatschappij wordt beoogd.