U bent nu hier:

Leveranciers

Wanneer u suggesties voor een product wilt aandragen, of wanneer u leverancier bent van een product dat u geschikt acht voor opname in de Keuzewijzer, dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij willen alleen producten adviseren die we kennen in de context "langer zelfstandig thuiswonen" en die in het domein van de Wmo vallen. 
Producten uit de categorie persoonsalarmering en mobiele alarmen zullen wij toetsen aan de Vitaal Thuis specificaties.