Over Thuisleefgids

Vanaf januari 2015 zijn er grote veranderingen ontstaan in het zorg- en voorzieningenstelsel door de transitie van AWBZ naar Wlz, Wmo en de Zvw. Hierdoor komen vragen rondom langer zelfstandig thuis wonen weer steeds meer bij de thuiswonende mens, zijn of haar mantelzorgers of de (wijk)verpleegkundige van bijvoorbeeld een zorgorganisatie te liggen. In de praktijk blijkt dat momenteel niet duidelijk is wie nu de adviesrol rondom langer zelfstandig thuis wonen op zich neemt. Mensen willen vaak wel zo lang mogelijk thuis blijven wonen maar dit gaat niet altijd zonder ondersteuning door bijvoorbeeld innovatieve (zorg)producten en hulpmiddelen of diensten op maat. Er leeft een adviesbehoefte bij de thuiswonende mens en zijn/haar mantelzorger maar kunnen ze hiervoor nu terecht bij de gemeente, de huisarts, de wijkverpleegkundige, de fysiotherapeut of de ergotherapeut of moeten mensen het echt zelf gaan organiseren?

Minder vergoedingen
Aangezien ook steeds minder producten, diensten en hulpmiddelen om langer thuis te blijven wonen vergoed worden vanuit de overheid en dus ook vanuit de Wmo voorzieningen van de gemeente of de Zvw nemen mensen het heft weer in eigen hand en gaan ze zelf oplossingen zoeken. Internet wordt hiervoor als belangrijke bron gebruikt. Er wordt steeds meer online gezocht naar: hulpmiddelen, voorzieningen en innovaties in de zorg. Er ontstaat feitelijk een consumentenmarkt voor dit domein dat lang in een vergoedingsstructuur zat en aanbodgestuurd was. Nu mensen hiervoor (deels) zelf moeten gaan betalen willen ze kiezen voor wat bij hun past. In de praktijk blijkt echter dat het ook op internet voor consumenten moeilijk is om overzicht te krijgen over alle mogelijke producten en diensten die zij kunnen gebruiken in hun situatie. Zelfs professionals geven aan dit vakgebied niet meer te overzien, laat staan dat de consument zelf door de bomen het bos nog ziet en met een goed gevoel een product of dienst aanschaft. Al helemaal via internet.

Onafhankelijkheid Thuisleefgids.nl
De bedenker van Thuisleefgids.nl Ilse Schoormans zag het belang van het starten van een online consumentenplatform om de consument en professional te helpen. De combinatie van haar inhoudelijke kennis als verpleegkundige en Toegepast Gerontoloog heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe website is ontstaan.

Ilse Schoormans zegt hierover: “We willen mensen helpen om weer overzicht te krijgen zodat zij zelf goede keuzes kunnen maken. Dat het platform hiervoor vanuit onafhankelijkheid moest worden opgezet was direct duidelijk. Alleen zo kunnen consumenten via Thuisleefgids.nl hun keuze maken voor het product of de dienst die echt bij hen past. Namelijk op basis van onafhankelijke productinformatie, ervaringen van andere gebruikers en de meningen van experts. Vervolgens kunnen ze met een eenvoudige klik het product of de dienst rechtstreeks bestellen bij de leverancier. We helpen mensen ook om hun eigen situatie in kaart te kunnen brengen door middel van een digitale keuze-assistent. Ook kunnen ze vragen bij ons neerleggen waarbij wij ze kunnen adviseren, juist omdat we geen belang hebben bij specifieke producten en diensten. Dit is geen nieuw model maar bestaat al langer in andere branches, denk hierbij aan bijvoorbeeld; Funda.nl, beslist.nl of kieskeurig.nl. We zagen deze behoefte ook ontstaan in deze ontluikende consumentenmarkt waarin ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of beperking en hun mantelzorgers en zorgverleners weer in de inkopersrol komen.

We willen echt overzicht bieden zodat mensen producten en leveranciers met elkaar kunnen vergelijken op prijs, kwaliteit, service enzovoorts. Zo kan de consument met een goed gevoel een keuze maken en vervolgens bestellen op Thuisleefgids waardoor het product of de dienst ook op een professionele wijze uitgeleverd wordt aan de consument, eventueel zelfs met installatie aan huis. Hierover kan de consument vervolgens weer zijn mening delen op Thuisleefgids.nl. Zo ontstaat er een transparant en onafhankelijk overzicht van deze markt waarin de consument met een goed gevoel weer eigen keuzes kan gaan maken.

Ook uw mening delen? Klik uw product aan op de website Thuisleefgids.nl. Staat uw product er niet tussen of zoekt u een product wat niet op onze site vermeld staat? Schroom dan niet en neem dan contact met ons op. Zo bouwt u ook mee en helpt u anderen een betere keuze te maken.